TNN online 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" หยุดไหม?

TNN ONLINE

สังคม

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" หยุดไหม?

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ธนาคาร หยุดไหม?

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่


“วันแรงงานแห่งชาติ” เป็นที่ทราบกันดีว่า ตรงกับวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน โดยประเทศแถบยุโรปในสมัยก่อนได้ถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นนอกจากนี้ยังมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้


ประวัติวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทย

หลังจากที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานเริ่มมีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงานมีความซับซ้อนจนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน ซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง


โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย


วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566


วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566 มีวันหยุดยาวหลายวัน รวมทั้งวันหยุดพิเศษ หยุดยาว 4 วันรวด 


วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2566


-วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
-วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
-วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 


ทั้งนี้ ทำให้ เดือนพฤษภาคม 2566 จะมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" หยุดไหม?

วันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำหนดวันหยุด 3 วันคือ 

-วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ 

-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล 

-วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง