TNN ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 เช็กที่นี่เดือนนี้มีวันหยุดยาวกี่วัน

TNN

สังคม

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 เช็กที่นี่เดือนนี้มีวันหยุดยาวกี่วัน

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 เช็กที่นี่เดือนนี้มีวันหยุดยาวกี่วัน

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2565 มีวันอะไรบ้าง และเดือนนี้มีวันหยุดยาวกี่วัน เช็กได้ที่นี่

เดือนพฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการ รวมทั้งสถาบันการเงินได้มีประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปีเช่นกัน

สำหรับวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล 

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา  (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

ขณะที่วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565  

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

สำหรับวันหยุดในเดือนอื่นๆ มีดังนี้ 

เดือนมิถุนายน

- 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

- 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

- 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

- 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

เดือนสิงหาคม

- 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

- 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

- 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

- 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ

- 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ

- 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

- 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปีภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ