TNN วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ "จอดรถฟรี" 11 วัน

TNN

Wealth

วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ "จอดรถฟรี" 11 วัน

วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ จอดรถฟรี 11 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 11 วัน ช่วงวันหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล ตั้งแต่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 11 วัน ช่วงวันหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล ตั้งแต่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 11 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มพื้นที่บริการที่จอดรถ รองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล


ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ


ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมงวันแรงงาน-วันฉัตรมงคล! สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ จอดรถฟรี 11 วัน ภาพจาก สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ