TNN สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 11 ปี เผยเลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย

TNN

ตรวจหวยงวดล่าสุด

สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 11 ปี เผยเลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย

สถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 11 ปี เผยเลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย

รวมสถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 11 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันอังคาร

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1    
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
16 เมษายน 2567
943598
79
727  729
154  200
16 พฤษภาคม 2566
13290399678 739693 731
2 พฤษภาคม 256684301965500 780187 269
17 มกราคม 2566 81251947389 443564 849
1 พฤศจิกายน 256591310670722 839343 922
16 สิงหาคม 256533158342271 300284 876
1 มีนาคม 2565 06190507236 834234 691
1 กุมภาพันธ์ 2565

944308

30

061  942

485  509

16 พฤศจิกายน 2564

032761

57

471  648

245  844

1 มิถุนายน 2564

292972

45

193 620

723 978

16 มีนาคม 2564 

890422

19

036 902 

256 396    

16 กุมภาพันธ์ 2564    

   424603    

    39    

318 861 

057 817

1 ธันวาคม 2563

   100994    

     84    

093 776 

 834 984    

1 กันยายน  2563   

999997    

    98    

636 725 

342 957

16 มิถุนายน 2563    

516967

64    

876 882 

565 625    

1 ตุลาคม 2562    

691197    

59    

392 920 

 606 797

16 เมษายน 2562

570331    

23    

512 930 966 968 

16 ตุลาคม 2561

200515    

93    

186 392  

192 212 

1 สิงหาคม 2560

75651936

061 386 

787 989    

16 พฤษภาคม 2560    

454891

53    

008 396 

490 603    

2 พฤษภาคม 2560

008656

35    

573 949773 923

17  มกราคม 2560     

14515725

511 663 

516 836    
1 พฤศจิกายน 2559

785438    

86    

824 976

 038 752    
16 สิงหาคม 2559

254004

33    

366 966

 596 631    

1 มีนาคม 2559    

439686

06    

426 530 

155 743    

16 กุมภาพันธ์ 2559    

356364

98    

312 699   

309 535  

1 ธันวาคม 2558    

915350    

78    

238 181714 175

1 กันยายน 2558

021094

89206 403 068 819
16 มิถุนายน 2558 

644742

05    


429 253 386 532    

2 มิถุนายน 2558

388881    

65    


314 700 876 969    

30  ธันวาคม 2557    

461704

57    


853 982 535 950    

16 ธันวาคม 2557 

948354

90    


080 763 775 901    

16  กันยายน 2557    

772269

35    


112 257 342 790    

1 กรกฎาคม 2557    

378477

39    


123 271 441 864    

1  เมษายน 2557    

028866    

95    


186 499 835 938    

1ตุลาคม2556    

647882

14    


576 324 650 028    

16  กรกฎาคม 2556

566996

86    


352 210 584 526    

16  เมษายน 2556    

843846    

86    


834 862 906 828    


จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย ได้  86  สำหรับเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ออกบ่อยครั้งได้แก่ 54 


ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล


**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง