TNN online 1 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนให้แล้วรับวงเงินใช้จ่าย 3 รายการ

TNN ONLINE

Wealth

1 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนให้แล้วรับวงเงินใช้จ่าย 3 รายการ

1 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนให้แล้วรับวงเงินใช้จ่าย 3 รายการ

1 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "คลัง"โอนเงินให้รับวงเงินใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าเดินทาง รูดซื้อสินค้าสูงสุด 300 บาท และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

วันนี้ (1 พ.ค. 64) ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับความช่วยเหลือ 3 รายการ  โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรฯ นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวได้แก่ 

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
  •  ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศเงื่อนไขของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างชัดเจน โดยยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง