TNN online "สอบก.พ. 2566" ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบแล้ว เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

"สอบก.พ. 2566" ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบแล้ว เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

สอบก.พ. 2566 ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบแล้ว เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

สอบก.พ. 2566 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2 กรกฎาคม 2566 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

สอบก.พ. 2566 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2 กรกฎาคม 2566 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


ภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 แบบกระดาษ (Paper & Pencil) 

ล่าสุด ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (paper & pencil)" สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ทาง


สถานที่สอบกพ. 2566


01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


02 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


03 ศูนย์สอบราชบุรี

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


04 ศูนย์สอบชลบุรี

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


05 ศูนย์สอบเชียงใหม่

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


06 ศูนย์สอบพิษณุโลก

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


07 ศูนย์สอบนครราชสีมา

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


08 ศูนย์สอบอุบลราชธานี

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


09 ศูนย์สอบขอนแก่น

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


10 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


11 ศูนย์สอบสงขลา

ตรวจสอบศูนย์สอบ คลิกที่นี่


สอบก.พ. 2566 ประกาศวัน-เวลา-สถานที่สอบแล้ว เช็กรายละเอียดได้ที่นี่
ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก AFP / สำนักงาน ก.พ.


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง