TNN online เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหา

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหา

เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหา

เลือกตั้งอบต. 2564 ส่องบรรยากาศเลือกตั้ง ปชช.ทยอยใช้สิทธิคึกคัก ชาวมานิพกบัตรประชาชนออกจากป่าเข้าคูหา

วันนี้( 28 พ.ย.64) กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิ พร้อมครอบครัวลูกเด็กเล็กแดง 30 กว่าชีวิตออกจากป่าที่พักอาศัย หรือ เรียกว่าทับ ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านวังนาใน  แม้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในกลุ่มมีเพียง 10 คนเท่านั้นได้พกบัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก พกติดตัว แต่พวกเขาก็ยินดีที่จะเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิ


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูล

 


นายแอ๊ด ศรีมะนัง ชาวมานิจังหวัดสตูลบอกว่า คาดหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะคัดเลือกผู้นำที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มชาวมานิ โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้ามาแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยเนื่องจากชาวมานิมีประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หากไม่เข้ามาแก้ในเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในภายภาคหน้า นอกจากนี้การรณรงค์ให้ชาวมานิได้เข้าถึงวัคซีนก็คาดหวังว่า ผู้นำท้องถิ่นจะเข้ามาช่วยให้พี่น้องชาวมานิฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแม้หลายคนยังอยู่ในความหวาดกลัว พร้อมทั้งสิทธิที่เท่าเทียมคนทั่วไป

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิ  ในจังหวัดสตูลมีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนังอำเภอละงู และอำเภอควนกาหลงในบางส่วน  


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูล

 เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูลเลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูล

 


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูล

 


ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้ง อบต.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่จุดนี้ 2 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกนายก อบต. และสมาชิก อบต.หนองบัวศาลา ได้มีประชาชนเดินทางมาต่อคิวเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ในช่วงเช้าจะเป็นผู้สูงอายุ ระหว่าง 50-70 ปี ที่มีลูกหลานพามาเลือกตั้ง โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการคัดกรองโควิด-19 ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือทุกคน

สำหรับ อบต.หนองบัวศาลา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทั้งหมด 3 ราย มีพื้นที่เขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 18,695 คน โดยถือว่าเป็น อบต.ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากอยู่ในเขตติดกับอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่มีโรงงานต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก ทำให้มีงบประมาณแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลในอีกไม่นาน


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา

 เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา

 


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา

 ที่ศาลาการเปรียญวัดผาสุการาม ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย กกต.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ทั้งหมด 2 คน ประกอบไปด้วย นายภิรมย์ อาจวารินทร์ เบอร์ 1และ นายวินัย สุนทรสวัสดิ์ เบอร์ 2 ซึ่งมีประชาชนในเขตเลือกตั้งได้ทยอยมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวชลบุรี

 


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวชลบุรี

 

 ส่วนที่ บรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ค่อยข้างคึกคัก ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกฯ 300 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,830 คน ในขณะที่ทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี จัดให้มี 1,245 เขต  1,307 หน่วยเลือกตั้ง

จังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 154 ตำบล 1,866 หมู่บ้าน ,1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,1 เทศบาลนคร ,3 เทศบาลเมือง ,67 เทศบาลตำบล ,109 องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีประชากร 1,560,621 คน ในการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งใน 109 องค์การบริหารส่วนตำบล 1,253 หมู่บ้าน 1,245 เขตเลือกตั้ง 1,297 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีลงผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 3,130 คน แยกเป็นนายก อบต.300 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,830 คน ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มีทั้งหมด 682,347 คน แยกเป็นชาย 337,307 คน หญิง 345,040 คน


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวอุดรธานี

 


เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวอุดรธานี

 
เลือกตั้งอบต. 2564 คึกคัก ปชช.ทยอยใช้สิทธิ ชาวมานิออกจากป่าเข้าคูหาภาพจาก ผู้สื่อข่าวอุดรธานี

 


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวสตูล/อุดรฯ/นคราชสีมา

ข่าวแนะนำ