TNN online ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย!

TNN ONLINE

การเมือง

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย!

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย!

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://ele.dla.go.th/public/score.do โดยกรอกรายละเอียด จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับ

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารบี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ภายหลังจากแถลงข่าว นายกิตติพงษ์ฯ และ ร.ต.อ.ชนินทร์ฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสายด่วน 1444 พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสายด่วน 1444 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานประจำศูนย์ให้บริการสายด่วน 1444 ให้การต้อนรับ


สำหรับ ประชาชนที่ต้องการ ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ  รวมกว่า  5,300  แห่ง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่  https://ele.dla.go.th/public/score.do  โดยกรอก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับ  ขั้นตอนการ ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.

1. เลือกที่ แถบผลคะแนน ด้านบน

2. เลือกจังหวัด / อำเภอ / และตำบล  ตามลำดับ

3. คลิก เลือกค้นหา

4. ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต. 
ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย!


ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย! ตัวอย่างการแสดงผลคะแนน 

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย! แถบแสดงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ และบัตรเสีย 

 ทั้งนี้  กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งอบต.2564 ภายใน 30 วัน นับแต่ว้นเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 


ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครอยู่ตำบลไหน เช็กเลย!ภาพจาก TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง