TNN online เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิ มากกว่าร้อยละ70

TNN ONLINE

การเมือง

เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิ มากกว่าร้อยละ70

เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิ มากกว่าร้อยละ70

เลือกตั้งอบต. 2564 กกต.เผยหลังเปิดหีบลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิ มากกว่าร้อยละ70

วันนี้ (28พ.ย.64) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภาพรวมหลังเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกหน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมสถานที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ    

ขณะที่จำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งอบต. ข้อมูล วันที่ 28 พฤษจิกายน 2564 ทั่วประเทศ มีจำนวน 262 เรื่อง ประเด็นเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องซื้อเสียง 89 เรื่อง รองลงมาคือเรื่องบังคับ ขู่เข็น ใช้อิทธิพล คุกคาม หลอกลวง ใส่ร้าย 62 เรื่อง อีกจำนวน 111 เรื่องเป็นข้อกล่าวหากรณีอื่นๆ ซึ่งถือว่า เป็นจำนวนที่ยังไม่มาก หากเทียบกับ จำนวนผู้สมัคร 

ด้าน นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  รองเลขาธิการกกต. ระบุสำหรับเขตเลือกตั้งใดที่ผู้สมัครนายก หรือสมาชิกอบต. เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่น ๆ อยู่ นายกิตติพงษ์ ยืนยันว่า ประชาชนก็ยังคงไปใช้สิทธิได้ แต่หากลงคะแนนเสียงให้กับผู้เสียชีวิต หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิแล้ว ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย หรือหากทั้งเขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครคนเดียวแล้วเสียชีวิต หรือถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครผู้อำนวยการ กกต.จังหวัด จะออกประกาศเลือกตั้งอีกครั้งภายใน 7 วัน และจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน

สำหรับการเลือกตั้งอบต. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายการเลือกตั้งมานาน 8 ปีโดยมียอดผู้สมัครสูงสุด 136,250 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนายก อบต. 12,309 คน ผู้สมัครสมาชิกอบต 123,941 คน.โดยผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง ยังสามารถออกมาใช้สิทธิ์ ได้ถึงเวลา  17.00 น.ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ