TNN online กนอ.สั่งปิดโรงงานมาบตาพุดแทงค์ฯชั่วคราว จี้หาสาเหตุอุบัติเหตุ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

กนอ.สั่งปิดโรงงานมาบตาพุดแทงค์ฯชั่วคราว จี้หาสาเหตุอุบัติเหตุ

กนอ.สั่งปิดโรงงานมาบตาพุดแทงค์ฯชั่วคราว   จี้หาสาเหตุอุบัติเหตุ

กนอ.สั่งบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับถังเก็บแนฟทาเป็นเวลา 30 วันเร่งหาสาเหตุพร้อมประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุถังเก็บสารแนฟทา (ถังเปล่าภายในถังไม่มีสารแนฟทา) ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัดซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ถนนไอ 8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 


โดยมีผู้รับเหมาทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ดำเนินการทำความสะอาดภายในถัง (Tank Cleaning) และเกิดการปะทุและมีเปลวไฟขึ้นประมาณ 1 นาที เบื้องต้นมีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต จำนวน 3 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.09 น. ของวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุด กนอ. ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น 


โดยให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอ กนอ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากนอ.สั่งปิดโรงงานมาบตาพุดแทงค์ฯชั่วคราว   จี้หาสาเหตุอุบัติเหตุ

 รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว


“ เบื้องต้นทางศูนย์เฝ้าระวังและและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าบริษัทฯ พบว่า คุณภาพในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ตามมาตรฐาน“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) หลังเกิดเหตุการณ์นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน และทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” 


ส่วนกรณีเกิดเหตุเพลงไหม้โรงงานโฟมบรรจุสินค้า-ผลิตและจำหน่าย ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี  ขอชี้แจงว่า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)  ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กนอ.    


ที่มา :นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ภาพประกอบ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง