TNN online รับจำนวนจำกัด! รพ.บางจาก เปิด Walk in ฉีด "ไฟเซอร์" ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รับจำนวนจำกัด! รพ.บางจาก เปิด Walk in ฉีด "ไฟเซอร์" ฟรี

รับจำนวนจำกัด! รพ.บางจาก เปิด Walk in ฉีด ไฟเซอร์ ฟรี

โรงพยาบาลบางจาก ประกาศเปิด Walk in ฉีดไฟเซอร์ เข็ม 1 และ 2 รับจำนวนจำกัด เช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้( 23 พ.ย.64) โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ ประกาศให้บริการฉีดวัคซีน-19 แบบ WALK-IN เข็มที่ 1 Pfizer + เข็มที่ 2 Pfizer ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564

เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 6.00 น. รับแค่จำนวน 800 คิว ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

เงื่อนไข

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

กรุณาเตรียม

1. สมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพู

2. หลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค หรือนำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย

3. บัตรประชาชนตัวจริง

4. ปากกาส่วนตัว
ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง