TNN online ขู่ลงดาบพ่อค้า-แม่ค้าขายชุดตรวจโควิดออนไลน์ ผิดกฏหมายสาธารณสุข

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขู่ลงดาบพ่อค้า-แม่ค้าขายชุดตรวจโควิดออนไลน์ ผิดกฏหมายสาธารณสุข

ขู่ลงดาบพ่อค้า-แม่ค้าขายชุดตรวจโควิดออนไลน์ ผิดกฏหมายสาธารณสุข

พาณิชย์ร่อนหนังสือถึงสาธารณสุขถามต้นทุนชุดตรวจโควิดก่อนเคาะเป็นสินค้าควบคุม ขู่ลงดาบพ่อค้า-แม่ค้าขายผ่านออนไลน์ผิดกฏหมาย ระบุระเบียบไฟเขียวร้านขายยาจำหน่ายเท่านั้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  จากการประชุมหารือทางออนไลน์ร่วมกับทางหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา( อย.) องค์การเภสัช กรมสนับสนุนสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎีกา กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์ แพทย์แผนไทย เพื่อร่วมหารือถึงความเหมาะสมหากจะดึงชุดตรวจแอนติเจน เทสคิด ที่จะใช้สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นสินค้าควบคุมราคาดีหรือไม่นั้น  ยังไม่ได้ข้อสรุป  โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบถามอย่างเป็นทางการก่อน 


หากจะดึงเป็นสินค้าควบคุมทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าชุดตรวจว่ามีจำนวนผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหนและมีชนิดชุดตรวจกี่ประเภทกี่ชนิด และมีต้นทุนชุดตรวจแยกแต่ละชิ้นว่ามีต้นทุนอย่างไร เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมด 


"แม้ว่าเป็นสินค้าที่คุมราคาแล้วหากกำหนดราคาควบคุมที่ต่ำเกินไปอาจไม่จูงใจสินค้าที่จะคุมต่อการนำเข้า แต่หากสูงเกินไปก็จะกระทบต่อประชาชนที่จะต้องซื้อชุดตรวจที่แพงเกินไป จึงต้องพิจารณาให้เกิดความรอบคอบให้มากขึ้น นอกจากนี้ชุดตรวจดังกล่าวถือว่าเป็นเวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยจะมีกฎหมายควบคุมการใช้จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว "


นอกจากนี้สินค้าดังกล่าวแตกต่างจากหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่กำหนดเป็นสินค้าควบคุมได้ เพราะส่วนใหญ่ผู้ผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยจะผลิตในประเทศไทยใช้กฎ หมายและขอความร่วมมือได้ แต่ชุดตรวจแอนติเจน เทสคิดเป็นการผลิตในต่างประเทศจึงต้องมีรายละเอียดมากกว่าการผลิตในประเทศ ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง 


นอกจากนี้ จากกระแสข่าวว่าขณะนี้มีการประกาศขายชุดตรวจแอนติเจน เทสคิดทางออนไลน์แล้วนั้น โดยมีราคาค่อนข้างสูงและเริ่มมีการสั่งซื้อกันมากขึ้นแล้วนั้น  ถือว่าผิดกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงเตรียมดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะตามระเบียบจะอนุญาตให้ร้านขายยาจำหน่ายได้เท่านั้น 


โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะไม่สามารถนำมาจำหน่ายขายผ่านทางออนไลน์ได้ โดยยอมรับว่าทั้งวัคซีนและชุดตรวจแอนติเจน เทสคิดถือว่าเป็นเรื่องใหม่กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าราคาต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ดังนั้น การกำหนดราคากลางเพื่อใช้อ้างอิงก็เป็นเรื่องลำบากมาก ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง