TNN online ไม่ควรพลาด! ตลาดนัดของดีวิถีชุมชนช่วยเกษตรกรฝ่าโควิด-อุทกภัย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไม่ควรพลาด! ตลาดนัดของดีวิถีชุมชนช่วยเกษตรกรฝ่าโควิด-อุทกภัย

ไม่ควรพลาด! ตลาดนัดของดีวิถีชุมชนช่วยเกษตรกรฝ่าโควิด-อุทกภัย

ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน โดยรวบรวมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์-ของดีจากชุมชนมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค วันที่ 8 – 10 พ.ย.นี้ที่ห้างโลตัส สาขารามอินทรา หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบโควิด-อุทกภัย

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับโลตัส จัดกิจกรรม “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า

 

ทั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้า เช่น เครื่องดื่มน้ำมัลเบอรี่ แยมมัลเบอรี่ ขนมเยลลี่เบอรี่ผสมน้ำลำไย จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป จากร้านแสงแก้วร้านนา จังหวัดลำพูน 


 น้ำอ้อยอินทรีย์คั้นสด จากจังหวัดกำแพงเพชร มอสซาเรลล่าชีส คอตต้าชีส ฮาลูมีชีส จากกู๊ดเดรี่ฟาร์ม จังหวัดอุทัยธานี เนื้อสเต็กโคขุนพร้อมทาน/ แช่แข็ง จากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยแบล็คโคราช จังหวัดนครราชสีมา ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.บุรีรัมย์และสุรินทร์) และหมูยอ แหนม กุนเชียง จากวิสาหกิจชุมชนธนัชพร จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดเตรียมมาตรการรักษาความสะอาดที่รัดกุม มีการจัดที่นั่งและอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ตลาด การล้างมือด้วย  เจลแอลกอฮอล์ 

การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกตลาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ


“ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงานตลาดนัดของดี วิถีชุมชน  วันที่ 8 – 10 พ.ย.นี้ที่ห้างโลตัส สาขารามอินทราห้างโลตัส สาขารามอินทรา "


ที่มา :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  


ภาพประกอบ :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง