TNN online อัปเดตล่าสุด ติดโควิดกักตัวกี่วัน? ไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด ติดโควิดกักตัวกี่วัน? ไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

อัปเดตล่าสุด ติดโควิดกักตัวกี่วัน? ไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

"หมอยง" เปิดข้อมูลคำแนะนำองค์การอนามัยโลก ติดโควิด-19 กักตัวกี่วัน? ไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK พบขึ้น 2 ขีด

ติดโควิด-19 กักตัวกี่วัน? ไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK พบขึ้น 2 ขีด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด-19  คำแนะนำองค์การอนามัยโลก

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การปรับแนวทางตามสถานการณ์ ปัจจุบันเป็นยุคของโอมิครอน ความรุนแรงลดลง การกักตัวในผู้ปวยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 

1 ผู้ป่วย covid-19 ถ้าไม่ได้มีการตรวจซ้ำ ให้กักตัว 10 วัน นับจากมีอาการ ถ้ามีการตรวจ  ATK ซ้ำ ถ้าได้ขีดเดียวก็พ้นการกักตัว 

2 ผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่ตรวจพบ  (ATK  2 ขีด) ให้แยกกักตัวเพียง  5 วัน 

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย

1 ในผู้สัมผัสผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนามัย 5-7 วัน จนพ้นระยะฟักตัว 

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือสงสัยเป็นโควิด 

2 กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างที่เรารู้กันใน 608 

3 เมื่อไปอยู่ในคนหมู่มาก สถานที่ปิด เช่น รถไฟฟ้า รถบัส และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ
ข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง