สถานทูตส่งคนไทย 150 ชีวิตกลับประเทศวันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สถานทูตส่งคนไทย 150 ชีวิตกลับประเทศวันนี้

สถานทูตส่งคนไทย 150 ชีวิตกลับประเทศวันนี้

สถานทูตฯส่ง 150 คนไทยกลับประเทศวันนี้ ถึงที่หมายกักตัวทันที 14 วัน

วันนี้( 25 พ.ค.63) เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul เผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 150 คนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบิน Korean Air ที่ KE 651 ซึ่งออกเดินทางจากเกาหลีใต้ เวลา 18.05 น. และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 21.45 น. โดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย

โดยการจัดสรรผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้นทั้ง 150 คน ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพและเป็นไปตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังคงมีพี่น้องชาวไทยจำนวนมากในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตฯอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 รวมถึงเที่ยวบินเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อทยอยส่งคนไทยตกค้างที่ได้ลงทะเบียนฯ แล้วเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand