TNN online ดอกเบี้ยบ้านปี 2564 เดือนตุลาคม จาก 7 ธนาคาร พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

TNN ONLINE

TNN Exclusive

ดอกเบี้ยบ้านปี 2564 เดือนตุลาคม จาก 7 ธนาคาร พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้านปี 2564 เดือนตุลาคม จาก 7 ธนาคาร พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

เช็ก ดอกเบี้ยบ้านปี 2564 เดือนตุลาคม จาก 7 สถาบันการเงิน พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้านด้วยตัวเองแบบคร่าวๆ ไม่ต้องไปธนาคารก็ทำได้

ดอกเบี้ยบ้านเดือนตุลาคม แบงก์ไหนน่าสนใจบ้าง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญานที่ดีขึ้น ทั้งจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มเบาบางลงบ้าง ขณะเดียวกันยอดผู้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ก็ทยอยๆมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป เชื่อว่าก็ยังมีหลายคนที่วางแผนซื้อบ้าน ยิ่งตอนนี้บรรดาโครงการต่างๆจัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขายกันอย่างดุเดือด ดังนั้น TNN Online จึงรวบรวมอัตราดอกเบี้ยของแต่ธนาคารมาฝากกัน

ดอกเบี้ยบ้านเดือนตุลาคม 2564 ของ 7 ธนาคาร

ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
เฉลี่ย 3 ปีแรก
อัตราดอกเบี้ย MRR
วงเงินกู้สูงสุด
ระยะเวลากู้(ปี)
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.99%
6.15% 1,200,000 บาท40
  • ธนาคารกรุงศรี
2.55%
6.05%100%30
  • ธนาคารกรุงไทย
2.80%6.22%100%40
  • ธนาคารกรุงเทพ
2.73%
5.95%100%35
  • ธนาคารออมสิน
3.64%
6.24%10 ล้านบาท40
  • ธนาคารกสิกรไทย
7.72%
5.97%90%30
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
ตามธนาคารกำหนด5.99%100%30

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค.64)
*** อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและเป็นการคำนวณทางค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่านั้น***

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีที่ อัตรา 1.99% โดยรูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2566 และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก

สามารถดูรายละเอียดสินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่
ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรี คิดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.55% ซึ่งรูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย” โดยเป็นสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งบ้านมือหนึ่งและมือสอง ให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถแบ่งเบาภาระในการผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี ซึ่งระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้หากผู้กู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงศรี คลิกที่นี่
ธนาคารกรุงไทย

ในส่วนของกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโดเฉลี่ย 3 ปี ที่ 2.80%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” สามารถยื่นเรื่อสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่และบ้านมือสอง ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี พิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.75% ต่อปี

สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่ 2.73%

โดยรูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจก็คือ “สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป” เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด) และหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

ธนาคารออมสิน

ด้านธนาคารออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.64%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เอื้อต่อบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมรับงวดแรก 10% ของวงเงินกู้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

  • ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกสิกรไทยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 7.72% โดยที่รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้าน” เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับบ้านมือหนึ่งและมือสอง โดยให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มที่เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามธนาคารกำหนด

ขณะที่รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านใหม่” เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว โดยผู้กู้สามารถผ่อนสบายแบบลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

เช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

ดอกเบี้ยบ้านปี 2564 เดือน ปัจจุบันจาก 7 ธนาคาร พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

ภาพประกอบ : GettyImages

วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตล่าสุด 2564
หากต้องการคำนวณดอกเบี้ยธนาคารแบบง่าย ในแต่ละธนาคารก็จะมีเครื่องมือคำนวณสำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้ เพื่อประเมินและวางแผนการใช้จ่ายของเราได้ โดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารก็ได้ หากมีแผนที่จะยื่นกู้แล้ว การคำนวณดอกเบี้ยก่อนในเบื้องต้นก็จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ : ใช้อัตราส่วนการผ่อนชำระเบื้องต้นที่ 1,000,000 : 7,000

หากกู้ซื้อบ้านในราคาประเมิน 2,000,000 บาท สามารถคิดเป็นยอดชำระเริ่มต้นต่อเดือนจากวงเงินกู้ได้ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน

**การคำนวณเบื้องต้นมาจากตัวเลขที่สมมติขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89% ตลอดปีที่ 1-3

เช่น กู้ซื้อบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่งที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 2.89% โดยแบ่งชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นยอดชำระทั้งหมด 504,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 347,196.69 บาท และคิดเป็นดอกเบี้ย 156,803.34 บาท

หมายเหตุ ** การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามกรณีตัวอย่างด้านบนเป็นการคำนวณเบื้องต้น 3 ปีแรกเท่านั้น และการคำนวณดังกล่าวเป็นการคาดคะเน อัตราจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร**


อย่างไรก็ตาม อัตราสินเชื่อบ้านโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยมากนัก ประมาณ 1 ไตรมาสหรือครึ่งปีต่อครั้ง ซึ่งการปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารแต่ละแห่งด้วย และหากต้องการข้อมูลอย่างละเอียด แนะนำว่าให้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราต้องการขอยื่นสินเชื่อโดยตรง หรือ โทรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลหลายๆธนาคารเพื่อนำมาเปรียบเทียบว่ายื่นกู้กับธนาคารไหนตอบโจทย์และคุ้มค่ากับเราที่สุด เพราะหนี้บ้านนั้น จะเป็นหนี้ก้อนโตที่อยู่กับเราไปอีกหลายสิบปี !!


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพ : TNN Online , GettyImages

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง