TNN อัปเดต! ดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เดือนมีนาคม 10 ธนาคาร คิดอัตราเท่าไหร่เช็กเลย!

TNN

TNN Exclusive

อัปเดต! ดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เดือนมีนาคม 10 ธนาคาร คิดอัตราเท่าไหร่เช็กเลย!

อัปเดต! ดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เดือนมีนาคม 10 ธนาคาร คิดอัตราเท่าไหร่เช็กเลย!

เช็กดอกเบี้ยบ้านปี 2567 อัปเดตล่าสุด เดือนมีนาคมจาก 10 สถาบันการเงิน - พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้านด้วยตัวเองแบบคร่าวๆ ไม่ต้องไปธนาคารทำอย่างไร ?

ดอกเบี้ยบ้าน เริ่มขยับแล้วในบางธนาคาร สำหรับใครที่กำลังวางแผนที่จะกู้ซื้อบ้าน ตัดสินใจเลือกโครงการหรือหลังที่ชอบได้แล้ว  ดอกเบี้ยบ้านอัปเดตล่าสุดนี้ คาดว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจยื่นกู้ได้ โดยมีหลายธนาคารที่ปรับลดดอกเบี้ย ซึ่ง TNN Online ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยของแต่ธนาคารมาฝากกัน

ดอกเบี้ยบ้านเดือนสิงหาคม2566 ของ 10 ธนาคาร

อัปเดต! ดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เดือนมีนาคม 10 ธนาคาร คิดอัตราเท่าไหร่เช็กเลย!

*** อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและเป็นการคำนวณทางค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่านั้น***

**** อัตราดอกเบี้ย MRR ที่แต่ละธนาคารเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย


1.ธนาคารยูโอบี (UOB)

สำหรับธนาคารยูโอบี (UOB) มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคือ UOB Home Loan สินเชื่อบ้านใหม่ (สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน) ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 4 แบบ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ระยะเวลาให้กู้สูงสุดอยู่ที่ 30 ปี ส่วนวงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับการประเมินของธนาคาร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อที่เว็บไซต์ ธนาคารยูโอบี (UOB) คลิกที่นี่


2.ธนาคารเกียรตินาคิน

ถัดมาที่ ธนาคารเกียตินาคิน กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน KPP Home Loan สินเชื่อบ้าน ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ที่ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% สำหรับกรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขั้นต่ำ 3 ปีแรกกรณีทำ MRTA อยู่ที่ 3.05% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาต่ำสุดอยู่ที่ 5.231% นอกจากนี้สำหรับผู้จัดสรรโครงการที่ธนาคารกำหนด ให้ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี ส่วนผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ให้ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อที่เว็บไซต์ ธนาคารเกียตินาคิน คลิกที่นี่


3. ธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

ธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB) มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับบ้าน ที่ซื้อได้ทั้งบ้านใหม่ และบ้านมือสอง โดยมีทางเลือกหลายแบบ อาทิเช่น สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน <=70% แบบไม่ทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 5.06% หรือสำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์ แบบไม่ทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 4.46 % เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ธนาคาร CIMB คลิกที่นี่


4.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอยู่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม เป็นต้น โดยสินเชื่อชนิดนี้อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงตัวที่ 2.90% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2  อยู่ที่ MRR-2.90%  ปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-2.15% ต่อปี  ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี  

สามารถดูรายละเอียดสินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่


5. ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่หลากหลายขึ้น อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ปีที่ 1 – 3 = MRR– 2.050%  หรือถ้าอ้างอิงจาก MRR ปัจจุบันที่ 6.745 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ปีที่ 1–3 จะอยู่ที่  4.695% ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ MRR – 0.750%

สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ธนาคารออมสิน   คลิกที่นี่ 


6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านและที่พักอาศัยมากมาย เช่น สินเชื่อคอนโด โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.63% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงศรี คลิกที่นี่


7.ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ  มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.30% แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.9% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.80%, แบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.65% ปีที่ 2 = MRR-4.12% และปีที่ 3 = MRR-1.70% และแบบที่ 3 ปีแรก = MRR-3.80% ปีที่2 = MRR-3.30% ปีที่ 3 = MRR-1.50%

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดที่ 2.73% ของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ 


8.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

โดยอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารทหารไทยธนชาต เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.45% แต่มีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) กำหนดประกอบไปด้วย  โครงการบ้านและคอนโดจากแสนสิริ, โครงการบ้านและคอนโดจากอนันดาฯ และโครงการบ้านและคอนโดจากเอพี (ไทยแลนด์) เป็นต้น 

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆที่เว็บไซต์ ธนาคารทหารไทยธนชาต คลิกที่นี่


9.ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านของ ธนาคารกรุงไทย  กรณีขอสินเชื่อ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.82% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ในปีแรกเพียง เดือน 1-3 = 0.57 เดือน 4-12 = MRR - 3.00 และในปีที่ 2 และ 3 = MRR-3.00% ส่วน กรณีการขอสินเชื่อ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.92% โดยปีแรก เดือน 1-3 = 0.57 เดือน 4-12 = MRR - 2.90 ปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.90% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 7.12%

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่าง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยทางธนาคารใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (MLR) เป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.82%

สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่


10.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

และสุดท้าย ธนาคารไทยพาณิชย์  เองก็มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกสำหรับทั่วไปที่น่าสนใจ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าโครงการ /ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร

โดยผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 6.575% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 6.620%  

สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

อัปเดต! ดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เดือนมีนาคม 10 ธนาคาร คิดอัตราเท่าไหร่เช็กเลย! ภาพประกอบ : พีอาร์ คุณาลัย


วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตล่าสุด 2567

หากต้องการคำนวณดอกเบี้ยธนาคารแบบง่าย ในแต่ละธนาคารก็จะมีเครื่องมือคำนวณสำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้ เพื่อประเมินและวางแผนการใช้จ่ายของเราได้ โดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารก็ได้ หากมีแผนที่จะยื่นกู้แล้ว การคำนวณดอกเบี้ยก่อนในเบื้องต้นก็จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ  : ใช้อัตราส่วนการผ่อนชำระเบื้องต้นที่ 1,000,000 : 7,000

หากกู้ซื้อบ้านในราคาประเมิน 2,000,000 บาท สามารถคิดเป็นยอดชำระเริ่มต้นต่อเดือนจากวงเงินกู้ได้ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน 

**การคำนวณเบื้องต้นมาจากตัวเลขที่สมมติขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89% ตลอดปีที่ 1-3

เช่น กู้ซื้อบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่งที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้ง 3 ปีอยู่ที่ 2.89% โดยแบ่งชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นยอดชำระทั้งหมด 504,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 347,196.69 บาท และคิดเป็นดอกเบี้ย 156,803.34 บาท  

หมายเหตุ ** การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามกรณีตัวอย่างด้านบนเป็นการคำนวณเบื้องต้น 3 ปีแรกเท่านั้น และการคำนวณดังกล่าวเป็นการคาดคะเน อัตราจริงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร** 


อย่างไรก็ตาม อัตราสินเชื่อบ้านโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยมากนัก ประมาณ 1 ไตรมาสหรือครึ่งปีต่อครั้ง ซึ่งการปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารแต่ละแห่งด้วย  และหากต้องการข้อมูลอย่างละเอียด แนะนำว่าให้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราต้องการขอยื่นสินเชื่อโดยตรง  หรือ โทรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลหลายๆธนาคารเพื่อนำมาเปรียบเทียบว่ายื่นกู้กับธนาคารไหนตอบโจทย์และคุ้มค่ากับเราที่สุด  เพราะหนี้บ้านนั้น จะเป็นหนี้ก้อนโตที่อยู่กับเราไปอีกหลายสิบปี !! 


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพ : TNN Online , AFP ,พีอาร์ คุณาลัย,แอลพีเอ็น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง