TNN online กต.แถลงล่าสุด "แรงงานไทย" ในอิสราเอลเสียชีวิต 20 ราย ถูกจับเพิ่ม 3 คน

TNN ONLINE

สังคม

กต.แถลงล่าสุด "แรงงานไทย" ในอิสราเอลเสียชีวิต 20 ราย ถูกจับเพิ่ม 3 คน

กต.แถลงล่าสุด แรงงานไทย ในอิสราเอลเสียชีวิต 20 ราย ถูกจับเพิ่ม 3 คน

กต.อัปเดตสถานการณ์คนไทยในอิสราเอล-ฮามาส เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวม 20 คน เจ็บเพิ่ม 4 คน รวม 13 คน ถูกจับเพิ่ม 3 คน รวม 14 คน

กต.อัปเดตสถานการณ์คนไทยในอิสราเอล-ฮามาส เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวม 20 คน เจ็บเพิ่ม 4 คน รวม 13 คน ถูกจับเพิ่ม 3 คน รวม 14 คน


นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานสถานการณ์เหตุรุนแรงในอิสราเอล-กลุ่มฮามาส โดยระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาทางสถานทูตได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้ตอนนี้มีคนไทยเสียชีวิตแล้ว 20 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 13 ราย ถูกจับเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 14 ราย


ส่วนข่าวในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า พบแรงงานไทยจำนวน 14 รายได้รับการช่วยเหลือออกมานั้น ทางสถานทูตได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีอยู่ในรายชื่อกลุ่มอื่นๆที่มีอยู่ แต่เป็น 14 คนที่แยกออกมาต่างหาก


ล่าสุดคนไทยที่แสดงความประสงค์ขอกลับ 5,019 ราย ไม่ขอกลับ 61 ราย


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง