TNN PEA โพสต์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม

TNN

สังคม

PEA โพสต์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม

PEA โพสต์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม

PEA หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพสต์เตือนภัย อย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม หากพบให้แจ้ง 1129

PEA หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพสต์เตือนภัย อย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม หากพบให้แจ้ง 1129


เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โพสต์ข้อความแจ้ง พบว่ามีการหลอกลวงให้ติดตั้ง Application PEA Smart Plus ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนไม่ควรหลงเชื่อติดตั้ง Application จากผู้ที่ส่ง Link มายังท่าน หรือจากเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแนะนำให้โหลด Application PEA Smart Plus ผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น


PEA โพสต์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อติดตั้ง Application PEA Smart Plus ปลอม
ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566


สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ-ค่าไฟ โดยผู้ได้รับสิทธิต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.-บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์


ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า ได้ที่นี่


1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129  

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086-8481284 


ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา ได้ที่นี่


1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662
ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ภาพจาก TNN Online/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวแนะนำ