TNN online "ลดค่าไฟ" กฟภ.แจ้งตั้งแต่ มกราคม 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง?

TNN ONLINE

Wealth

"ลดค่าไฟ" กฟภ.แจ้งตั้งแต่ มกราคม 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง?

ลดค่าไฟ กฟภ.แจ้งตั้งแต่ มกราคม 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศปรับลด "ค่าไฟฟ้า" ตั้งแต่เดือน ม.ค.66 เป็นต้นไป กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง? เช็กเลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศปรับลด "ค่าไฟฟ้า" ตั้งแต่เดือน ม.ค.66 เป็นต้นไป กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง? เช็กเลย


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเรื่อง ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบ ให้ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้


1. บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 38.22 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 24.62 บาทต่อ เดือน

- ประเภท 1.1.2 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

- ประเภท 1.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์


2. กิจการขนาดเล็ก อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 46.16 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 33.29 บาท ต่อเดือน

- ประเภท 2.1.2 อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 

- ประเภท 2.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์


3. สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภท 7.2 อัตรา TOU ทุกระดับแรงดัน เดิม 228.17 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 204.07 บาทต่อเดือน


ลดค่าไฟ กฟภ.แจ้งตั้งแต่ มกราคม 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง? ภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

 
แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง