TNN online แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำอย่างไร? กฟน.ย้ำ! รีบดำเนินการรักษาสิทธิประโยชน์

TNN ONLINE

Wealth

แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำอย่างไร? กฟน.ย้ำ! รีบดำเนินการรักษาสิทธิประโยชน์

แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำอย่างไร? กฟน.ย้ำ! รีบดำเนินการรักษาสิทธิประโยชน์

เแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร? กฟน.เผยให้รีบดำเนินปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

วันนี้ ( 4 ก.ค. 66 )จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการเแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ในการอัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ โดย กฟน. แนะนำว่า หากอัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันจะได้สิทธิประโยชน์จากโปรโมชันมากมาย เช่น MEA Point รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการรับผิดชอบหนี้ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการค้างชำระค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ด้วย


หากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกชื่อ สามารถดำเนินการได้ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านบริการ MEASY 


คลิก https://eservice.mea.or.th/measy  (เมนู “งานบริการอื่น ๆ”) 


เอกสารการเปลี่ยนชื่อมิเตอร์-ผู้ใช้ไฟฟ้า


1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

2. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือให้เลขบ้าน หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือโฉนดที่ดิน ที่มีชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)


ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th, Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand, Twitter : @mea_news, และ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพจาก : PR MEA 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง