TNN online คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้? จริงหรือ

TNN ONLINE

Wealth

คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้? จริงหรือ

คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้? จริงหรือ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนจนท. ที่ลิงก์ w-vth.cc

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนจนท. ที่ลิงก์ w-vth.cc


ตามที่มีการแชร์ข้อความบนสื่อออนไลน์ว่า มาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเร่งด่วน ลงทะเบียนจนท. ที่ลิงก์ w-vth.cc ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อความดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการพบข้อความบนสื่อออนไลน์เรื่องมาตรการเร่งด่วน คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ลงทะเบียนผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ w-vth.cc ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายคืนเงินประกันมิเตอร์ หรือธุรกรรมใด ๆ ผ่านข้อความลิงก์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th โทร 02 589 0100 หรือติดต่อ 1129 PEA Contact Center รวมถึงการไฟฟ้าในพื้นที่

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กฟภ. ไม่มีนโยบายคืนเงินประกันมิเตอร์ หรือธุรกรรมใด ๆ ผ่านข้อความลิงก์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง