TNN online ปภ.เตือน 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน แนะติดตามข้อมูล 24 ชั่วโมง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ปภ.เตือน 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน แนะติดตามข้อมูล 24 ชั่วโมง

ปภ.เตือน 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน แนะติดตามข้อมูล 24 ชั่วโมง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนภัย 4 จังหวัดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564


พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าฉาง) นครศรีธรรมราช (อ.ฉวาง) สงขลา (อ.สะเดา) และยะลา (อ.บันนังสตา)


พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก หนองฉาง)


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ คอนสาร บ้านเขว้า ภูเขียว จัตุรัส เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย สูงเนิน ปักธงชัย คง เมืองฯ เมืองยาง ประทาย โนนไทย) บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) และศรีสะเกษ (อ.ขุขันธ์ เมืองฯ ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย)

ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.ชัยบาดาล บ้านหมี่) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี) สระแก้ว (อ.เมืองฯ) และกาญจนบุรี (อ.บ่อพลอย ท่าม่วง หนองปรือ ท่ามะกา)


ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง


ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
ข่าวแนะนำ