TNN เส้นทางพายุ "ขนุน" ล่าสุดเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น-เกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

TNN

Earth

เส้นทางพายุ "ขนุน" ล่าสุดเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น-เกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

เส้นทางพายุ ขนุน ล่าสุดเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น-เกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุ "ขนุน" ล่าสุดเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นและเกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุ "ขนุน" ล่าสุดเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นและเกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง


กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุ "ขนุน (KHANUN)" เช้าวันนี้ 6 สิงหาคม 2566  

พายุไต้ฝุ่น"ขนุน (KHANUN)" ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง มีศูนย์กลางบริเวณทะเลจีนตะวันออก ได้เคลื่อนตัวโค้งกลับไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีน) และมีโอกาสเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี  ทิศทางไม่ได้มุ่งเข้าสู่ประเทศไทย  จึงไม่มีผลกระทบกับบ้านเรา 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีใต้ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในระยะนี้  (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)

เส้นทางพายุ ขนุน ล่าสุดเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น-เกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

เส้นทางพายุ ขนุน ล่าสุดเคลื่อนตัวไปญี่ปุ่น-เกาหลี แนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 

ข่าวแนะนำ