TNN online ศบค.เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัปเดตล่าสุด!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัปเดตล่าสุด!

ศบค.เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัปเดตล่าสุด!

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา โดยไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go และไม่ให้ลงทะเบียนเข้าประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย. 64

วันนี้ (1 ธ.ค.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา โดยไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go และไม่ให้ลงทะเบียนเข้าประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย. 64 โดยมีมาตรการดังนี้

1.ประเทศที่พบสายพันธุ์ B 1.1.529 และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64

- รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

- รูปแบบ กักตัว : ต้องกักตัวในสถานกักกันจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

: กรณีออกจากสถานกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 28 พ.ย. 64

รูปแบบ Sandbox และ กักตัว : ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

** ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 : ไม่อนุญาตให้เข้าไทย (ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย)

ศบค.เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัปเดตล่าสุด!


2.ประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

- รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่เข้าพัก กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ

- รูปแบบ กักตัว กักตัวครบตามกำหนดแล้วยังต้องติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64

- รูปแบบ Sandbox และกักตัว : ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

ศบค.เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัปเดตล่าสุด!



ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง