TNN online เคาะวันชัดเจนแล้ว! วัคซีนโมเดอร์นา กว่า 1.3 ล้านโดส เข้าไทย 27 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคาะวันชัดเจนแล้ว! วัคซีนโมเดอร์นา กว่า 1.3 ล้านโดส เข้าไทย 27 พ.ย.นี้

เคาะวันชัดเจนแล้ว! วัคซีนโมเดอร์นา กว่า 1.3 ล้านโดส เข้าไทย 27 พ.ย.นี้

องค์การเภสัชกรรม ยืนยัน 27 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนโมเดอร์นา ถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส

วันนี้ (24พ.ย.64) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป - กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป


เคาะวันชัดเจนแล้ว! วัคซีนโมเดอร์นา กว่า 1.3 ล้านโดส เข้าไทย 27 พ.ย.นี้



ข้อมูลจาก องค์การเภสัชกรรม (อภ.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง