TNN online เช็กด่วน! ศบค.เปิดรายชื่อ 13 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดใกล้ชิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ศบค.เปิดรายชื่อ 13 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดใกล้ชิด

เช็กด่วน! ศบค.เปิดรายชื่อ 13 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดใกล้ชิด

ศบค.รายงาน 13 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดใกล้ชิด และจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแนวโน้มสูงขึ้น

วันนี้ (24พ.ย.64) แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ถึงรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยถึงกรณีผู้ติดเชื้อรายวัน จังหวัดที่ต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด 13 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย/วัน และพบติดเชื้อจาก ผลตรวจATK เกิน 5% ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช

กลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย/วัน พบติดเชื้อจากผลตรวจ ATK น้อยกว่า 5% ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ 80-100 ราย/วัน ได้แก่ จังหวัดสระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยคิดเป็นสัดส่วน 32% เมื่อเทียบกับการติดเชื้อโควิดทั้งประเทศ

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อแนวโน้มสูงขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย/วัน ส่วนจังหวัดเชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่จำนวนน้อยกว่า 100 ราย/วัน


เช็กด่วน! 13 จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิด หลังพบติดเชื้อโควิดพุ่งต่อเนื่องภาพจาก ศบค.

เช็กด่วน! ศบค.เปิดรายชื่อ 13 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดใกล้ชิดภาพจาก ศบค.ข้อมูลจาก ศบค.

ภาพจาก ศบค. TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง