TNN online เป็นไปได้หรือไม่ ‘โรคโควิด-19’ จะหายไปจากโลกนี้ WHO มีคำตอบให้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เป็นไปได้หรือไม่ ‘โรคโควิด-19’ จะหายไปจากโลกนี้ WHO มีคำตอบให้

เป็นไปได้หรือไม่ ‘โรคโควิด-19’ จะหายไปจากโลกนี้ WHO มีคำตอบให้

องค์การอนามัยโลกไขข้อสงสัย ‘โรคโควิด-19’ จะหายไปจากโลกนี้หรือไม่ หลังจากฉีดวัคซีนให้ประชากรครบถ้วน

วันนี้ ( 13 พ.ย. 64 )องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ข้อมูล ระบุว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่โรคโควิด 19 จะหมดสิ้นไปแม้จะมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรในระดับสูง ขณะที่ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ป่วยลดลงทั่วโลก หลายประเทศกำลังพิจารณาหลากหลายวิธีที่จะ “อยู่ร่วมกับโควิด 19”

*อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่จบลงและหนทางยังอีกยาวไกลมาก ในหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยยังคงมีหลายพื้นที่และกลุ่มประชากรที่มีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนต่ำ ขณะที่การแพร่ระบาดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ป่วยตลอดจนผู้เสียชีวิตจำนวนสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

*ในระยะยาว มีความเป็นไปได้ที่โรคโควิด 19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น โดยเชื้อ SARS-CoV-2 (และสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่างๆ) จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับโรคอื่นๆ เช่น โรคหัดซึ่งมีความครอบคลุมของวัคซีนในระดับสูงแล้วและพบไม่บ่อยนัก แต่ในประชากรที่มีระดับความครอบคลุมของวัคซีนต่ำก็อาจเกิดขึ้นและแพร่ระบาดได้ อย่างไรก็ตามโรคโควิด 19 อาจมีความแตกต่างจากโรคหัดตรงที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเพียงหนึ่งเข็มก็สามารถป้องกันโรคได้ ในขณะที่อาจต้องมีการฉีดวัคซีนสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในส่วนนี้จะมีความคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลซึ่งต้องมีการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากมีแนวโน้มการกลายพันธุ์สูงในเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

*หากโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นนี้และต้องมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง เป็นที่คาดกันว่าอัตราการเข้ารักษาพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 จะอยู่ในระดับต่ำและต่ำกว่าในการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้มาก หากคนทั่วไปยังคงได้รับการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ว่าไวรัสนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หนึ่งในประเด็นหลักคือระดับของภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งที่เกิดจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติ

พัฒนาการของไวรัสและการเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ก็มีบทบาทสำคัญ เรายังคงต้องติดตามต่อไปว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์กลายพันธุ์หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้ทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดการแพร่ะระบาดลงเพื่อไม่เปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์

ทุกคนควรไปฉีดวัคซีน และแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ควรทำตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลต่อไป

องค์การอนามัยโลกจะพิจารณาการประกาศการสิ้นสุดของโรคระบาดใหญ่นี้เมื่อสถานการณ์สงบนิ่ง ในส่วนนี้รวมถึงความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนที่ต้องมีสูงกว่า ณ ปัจจุบันนี้มาก คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินสถานการณ์ โรคระบาดใหญ่นี้จะยุติลงเมื่อมันไม่ได้เป็นสภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยจะพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และระดับความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนทั่วโลก

เป็นไปได้หรือไม่ ‘โรคโควิด-19’ จะหายไปจากโลกนี้ WHO มีคำตอบให้ข้อมูลจาก : เพจ World Health Organization Thailand

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง