TNN online ประมวลภาพ Big Cleanning รร.สังกัด กทม. รับเปิดเทอม 15 พ.ย. นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประมวลภาพ Big Cleanning รร.สังกัด กทม. รับเปิดเทอม 15 พ.ย. นี้

ประมวลภาพ Big Cleanning รร.สังกัด กทม. รับเปิดเทอม 15 พ.ย. นี้

โรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการทำความสะอาดใหญ่ พร้อมฆ่าเชื้อ เตรียมเปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการทำความสะอาดใหญ่ พร้อมฆ่าเชื้อ เตรียมเปิดการเรียนการสอน โดยมีการเตรียมพร้อมทั้งห้องเรียนแบบ On-site สำหรับเด็กมัธยมศึกษาขึ้นไป ซึ่งจะแบ่งนักเรียนให้มีห้องละไม่เกิน 25 คน และ On-line สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา


โดย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้มาทำการตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการทำความสะอาดใหญ่ที่โรงเรียนคลองกุ่ม และการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียน On-site ทั้งหมด


ทั้งนี้ ทางโรงเรียนคลองกุ่ม ได้มีมาตรการป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่บริเวณทางเข้าโรงเรียน โดยมีจุดวัดอุณภูมิ และเตรียมจุดคัดแยกผู้ป่วยในกรณีที่พบนักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ พร้อมกับให้ความรู้กับครูผู้สอนในการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง(เมื่อวันที่ 12 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 26ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง