TNN online เปิดเงื่อนไข-กำหนดการฉีด 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล็อตแรกครบทุกโรงพยาบาล เช็กที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดเงื่อนไข-กำหนดการฉีด 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล็อตแรกครบทุกโรงพยาบาล เช็กที่นี่!

เปิดเงื่อนไข-กำหนดการฉีด 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล็อตแรกครบทุกโรงพยาบาล เช็กที่นี่!

เปิดเงื่อนไข-กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น-ล็อตแรก ครบทุกโรงพยาบาลเช็กเลยที่นี่!

โรงพยาบาล

จำนวนวัคซีนล็อตแรก

ราคา

กำหนดเริ่มฉีด

ปริมาณฉีด

รพ.กรุงเทพ

รอประกาศพร้อมการจองคิว

3,330/2 เข็ม

9 พ.ย. 64

50 ไมโครกรัม/กรณีแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

100 ไมโครกรัม /กรณีซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม


รพ.วิมุต

18,000 โดส

1,650/เข็ม

9-28 พ.ย.64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.รามคำแหง

5,500-5,600 โดส

1,650/เข็ม

9-30 พ.ย.64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.วิภาวดี

26,000 โดส

3,300/2 เข็ม

9 พ.ย.64-31 มี.ค.65

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.เกษมราษฎร์

17,900 โดส

1,650/เข็ม

9 พ.ย.64-30 เม.ย.65

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.ธนบุรี72,000 โดส1,650 บาท/เข็ม11-28 พ.ย. 64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

7,280 โดส

1,550/เข็ม

15-30 พ.ย.64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.บำรุงราษฎร์

-

1,650/เข็ม

15-21 พ.ย. 64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.พระราม 9

3,900 โดส

3,300/2 เข็ม

15 พ.ย.64

100 ไมโครกรัม/โดส

รพ.จุฬาภรณ์

-

555/เข็ม

25 มี.ค.65

50 ไมโครกรัม/โดส 100 ไมโครกรัม(ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง)เงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละโรงพยาบาล

รพ.กรุงเทพ

ทางโรงพยาบาลจะเริ่มทำการนัดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ My B+ Application

รพ.วิมุต

สามารถโอนสิทธิวัคซีนโมเดอร์นาให้ผู้อื่นได้

รพ.รามคำแหง

ขอให้เลือกวัน และเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย.64 โดยจะได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์ให้เข้าทำการยืนยัน และทำใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันฉีดวัคซีน ทั้งนี้ การโอนสิทธิสามารถโอนให้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และไม่จำเป็นต้องเคยมีประวัติที่โรงพยาบาล

รพ.วิภาวดี

การเปลี่ยนตัวผู้ฉีด จะต้องเปลี่ยนในระบบโดยผู้ที่ทำการจ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหน้างานได้

รพ.เกษมราษฎร์

สามารถโอนสิทธิวัคซีนโมเดอร์นาให้ผู้อื่นได้

รพ.ธนบุรี

สามารถโอนสิทธิวัคซีนโมเดอร์นาให้ผู้อื่นได้ในขั้นตอนนัดหมายการฉีด กรณีต้องการรับโอนสิทธิ์ 2 เข็ม โดยรับสิทธิ์มาแยกกัน (1 เข็มจาก 1 คน และอีก 1 เข็มจากอีก 1 คน) จะต้องรอรับสิทธิ์การโอนจากทั้ง 2 เข็มให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเข้าทำนัดหมายได้ และจะต้องกดเลือกรับสิทธิ์ 2 เข็ม พร้อมกรอกรหัสวัคซีนทั้ง 2 เข็มพร้อมกัน ทั้งนี้ หากทำการนัดหมายเข็มที่ 1 ไปแล้ว จะไม่ สามารถนัดเพิ่มในเข็ม 2 ได้อีก

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงแนวทางการให้บริการตามข้อบ่งชี้ในเอกสารกำกับยา mRNA 100 ไมโครกรัม/โดส หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้มีการฉีดกระตุ้นภูมิ แบบครึ่งโดส (mRNA 50 ไมโครกรัม) ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ก็พร้อมเปิดการจองและชำระเงินค่าวัคซีนแบบครึ่งโดสโดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่ปรากฏในช่วงเวลานั้นรวมทั้งข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนด้วยหรือไม่

รพ.บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลจะยึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 ที่มีข้อแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามชนิด mRNA เต็มโดส คือ 100 ไมโครกรัม ทั้งนี้ แม้จะมีงานวิจัยระบุว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยเทคโนโลยี MRNA ครึ่งโดส หรือ 50 ไมโครกรัม อาจเพียงพอในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ภูมิคุ้มกันนั้นจะมีระยะเวลาอยู่ได้นานเท่าใด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบุข้อกำหนดสำหรับองค์กรนิติบุคคลที่จองวัคซีนโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม/โดส ได้ 20 คน หรือ 10 คนต่อรอบ สำหรับเข็มกระตุ้นโมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม/โดส ในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเท่านั้น ส่วนข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 65 (โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) โดยฉีดห่าง จากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น) โดยกำหนดเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 65 เป็นต้นไป

แนวทางการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตามแผนของสธ.มีอะไรบ้าง

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 368 (ตาม มติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64) การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หากฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็นวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลัง เข็ม 2 ทั้งนี้ ให้วัคซีนตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยาจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน

แต่หากฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ระยะเวลาหลัง 6 เดือนหลังเข็ม 2 โดยให้วัคซีนเว้นระยะห่างหลังเข็ม 2 เช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนกัน อย่างไรก็ตามสามารถฉีดวัคซีนก่อน 6 เดือน หลังเข็ม 2 ได้ โดยใช้ระยะห่าง และขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา อาการที่พบได้บ่อย

- ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด สามารถประคบเย็นได้

- หนาวสั่น เป็นไข้

- อ่อนเพลีย ให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ

- ปวดศีรษะ

- คลื่นไส้

ทั้งนี้ผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นา อาจเริ่มแสดงออกภายใน 1 - 2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นใน 2 - 3 วัน สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้หากท่านไม่แพ้ยาดังกล่าว มีรายงานการเกิดอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) หัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังได้รับวัคซีนนี้ แต่พบได้น้อย

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ด้าน นพ.ภุชงค์ ผดุงสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาว่า ไม่มีความแตกต่างจากการเข้ารับวัคซีนชนิดอื่นๆ เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความวิตกกังวล รับประทานอาหารตามปกติ ไม่ต้องงดอาหาร และหากรับประทานยาประจำ ก็สามารถรับประทานอย่างต่อเนื่องจนวันเข้ารับวัคซีนได้ อย่างไรก็ดี ต้องบอกเจ้าหน้าที่บริการหน่วยวัคซีนเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาที่กำลังรับประทานอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาลดความดัน เบาหวาน เป็นต้น

ทั้งนี้ก่อนการรับวัคซีนโมเดอร์นาไม่จำเป็นตรวจภูมิคุ้มกัน เนื่องจากการตรวจภูมิคุ้มกันยังไม่ใช่การตรวจที่เป็นที่ยอมรับให้ใช้ทั่วไปในทางปฎิบัติ แต่การตรวจภูมิคุ้มกันนั้น มักจะใช้ในกรณีการวิจัยเท่านั้น เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพการกระตุ้นด้วยวัคซีน

ในส่วนของอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีความใกล้เคียงกับวัคซีนชนิด mRNA เช่น ปวดต้นแขนบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อ ข้อ และอาจจะมีอาการคลื่นไส้ หรือเป็นไข้ได้ อย่างไรก็ตาม อาการทั้งหมดนี้ เป็นเพียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้การรักษาแบบประคับประคองได้ด้วยยาบรรเทาตามอาการ และส่วนมากจะหายไปในระยะเวลา 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง