TNN online "หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

หมอยง เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ประกาศหาอาสาสมัครที่รับซิโนแวคแล้ว 6 เดือน ทดลองฉีด "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิแบบเต็มโดสและครึ่งโดส

วันนี้ (2 พ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีน mRNA (Pfizer, Moderna) เข็ม 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

*ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้ว ในช่วงวันที่ 12 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบ

สมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/mJ5stMoXYV4cPUDUA เท่านั้นข้อมูลจาก Yong Poovorawan

ภาพจาก TNN ONLINE , AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง