กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

กองทัพไทย เดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19

กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นี่คือภาพภารกิจการออกช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง แบบ One Stop Service ของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่สนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่


โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.อ.เฉลิมพลศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุดมอบหมาย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พล.ท. สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.ศตก. และจิตอาสา 904 ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบริการประชาชน และเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดราดบัวขาวเพื่อหารือแนวทางการป้องกันมาตรการโรคระบาดโควิด และลงพื้นที่เชิงรุกชุมชนหมู่ 14 พัฒนา และชุมชนซาอาดะห์ เขตสะพานสูงเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ และสืบสภาพชุมชน พร้อมทั้งมอบชุดถุงยังชีพ และ

ยาเวชภัณฑ์พื้นฐาน ให้กับประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร


กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19


กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19


กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19


กองทัพไทย เดินหน้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง