14มิ.ย.นี้เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 คนที่เคยได้รับสิทธิแค่กดยืนยัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

14มิ.ย.นี้เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 คนที่เคยได้รับสิทธิแค่กดยืนยัน

14มิ.ย.นี้เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 คนที่เคยได้รับสิทธิแค่กดยืนยัน

14มิ.ย.นี้ เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิเพียงกดยืนยัน ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

วันนี้ (4มิ.ย.64) ภายหลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของ โควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นวงกว้าง สำหรับโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 (ระยะที่ 3) โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน

ล่าสุด เฟซบุ๊กของไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมมูลโดยระบุว่า เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนก.ค. - ธ.ค. 64 โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ย้ำกันอีกครั้ง ว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว

โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที


14มิ.ย.นี้เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิแค่กดยืนยัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง