วันนี้! "บัตรคนจน" ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

วันนี้! "บัตรคนจน" ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท

วันนี้! บัตรคนจน ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท

เงินเข้าหรือยังวันนี้ ผู้ถือ "บัตรคนจน" กดเงินรับค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมสูงสุด 330 บาท

วันนี้( 18 พ.ค.64) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่เข้าเงื่อนไขลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี และ ค่าไฟฟรี จะได้รับความช่วยเหลือในวันนี้ โดยวงเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายการสามารถกดเป็นเงินสดได้สูงสุด 330 บาทต่อเดือน


ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันนี้

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี ทำได้ที่นี่

การประปานครหลวง (กปน.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)


ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาทในวันนี้

สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี ทำได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


วิธีกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”


สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ( *หากตู้เอทีเอ็ม ที่ไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน )

จากนั้นกดปุ่ม " ขอดูยอดวงเงินเหลือ" เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม "ต้องการ"

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซ้ำ กดปุ่ม "ถอนเงิน"

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม " ถูกต้อง" จากนั้นจะได้รับเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง