สั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ ห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ ห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด

สั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ ห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครแจ้งสั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ ห้ามบุคคลเข้า-ออกโดยเด็ดขาด

วันนี้ (13พ.ค.64) สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีคนงานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่ง ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานเขตหลักสี่ ได้แยกผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลแล้ว พร้อมสั่งปิดพื้นที่ห้ามบุคคลเข้า-ออกโดยเด็ดขาด และให้บริษัท ฯ ดูแลคนงานที่ยังไม่ได้รับตรวจคัดกรองให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเข้มงวด

ในวันที่ 15-16 พ.ค.64 สำนักงานเขตหลักสี่ สปคม. และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 จะดำเนินการตรวจคัดกรองโรคคนงานทั้งหมดให้ครบ 100% เพื่อติดตามสถานการณ์และจำกัดการแพร่ระบาดต่อไป

ก่อนหน้านี้นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง ซอยยายผล บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ( พร้อมติดป้ายประกาศห้ามบุคคลเข้า-ออกสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ภายหลังจากตรวจคัดกรองเชิงรุกเมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 ผลปรากฏว่า คนงานในแคมป์ดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก พร้อมทั้งได้แจ้งให้คนงานในแคมป์ดังกล่าว กักตัวและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้กักตัว การทำความสะอาดสถานที่ การจัดการน้ำใช้-น้ำทิ้ง และการจัดการขยะ อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ เขตฯ ได้จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงแคมป์คนงานฯ ไปตรวจคัดกรอง ณ สถาบันป้องกันและควมคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค และสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งจำกัดวงการระบาดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด


สั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลักสี่ห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง