ปทุมธานีล่าสุด! เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เร่งตรวจเชิงรุกโรงงาน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ปทุมธานีล่าสุด! เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เร่งตรวจเชิงรุกโรงงาน

ปทุมธานีล่าสุด! เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เร่งตรวจเชิงรุกโรงงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ติดเชื้อเพิ่ม 93 เสียชีวิต 2 ราย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564


พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 93 ราย เสียชีวิต 2 ราย


ปทุมธานีล่าสุด! เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เร่งตรวจเชิงรุกโรงงาน


การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะพื้นที่ของสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เห็นชอบให้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ในสถานประกอบการที่พบว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ปทุมธานีล่าสุด! เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เร่งตรวจเชิงรุกโรงงาน


ทั้งนี้หากสถานประกอบการใดในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ที่พบว่ามีความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สามารถประสานงานแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-0360-6 ต่อ 301 และ 0643968769 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนในการเข้าไปตรวจคัดกรองผู้ประกันตน เชิงรุกในสถานประกอบการต่อไป

ข่าวแนะนำ