TNN online "ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา" เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า

TNN ONLINE

สังคม

"ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา" เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า

ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า

"ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา" เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า ทางจังหวัดปทุมธานีจะร่วมดำเนินการในด้านพิธีศพอย่างสมเกียรติวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช


ในนามของผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอย่างสุดซึ้ง ทางจังหวัดปทุมธานีจะร่วมดำเนินการในด้านพิธีศพของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อย่างสมเกียรติ 


โดยในวันพรุ่งนี้ (22 มิถุนายน 2566) จะมีการจัดพิธีศพ ณ ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ท่านได้ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามภายในจังหวัด อาทิ การจัดพิธีส่งข้าวแช่มอญ เพื่อส่งเสริมวิถีชาวไทยเชื้อสายรามัญ 


นอกจากนี้ ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งพ่อเมืองของชาวปทุมธานี ท่านห่วงใยประชาชนเรื่องความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคมขนส่งหรือภัยพิบัติ ทั้งยังกำชับให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ


ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า

ในนามผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดข้อความ จ.ปทุมธานี โพสต์อาลัยผู้ว่าฯหมูป่า
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง