ธนาคารไทยพาณิชย์ พบพนง.สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ พบพนง.สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ พบพนง.สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งพนักงานสายงานตลาดการเงิน กลุ่มธุรกิจ ปฏิบัติงานที่ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ติดเชื้อโควิด-19 เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งทั้งอาคาร สั่งพนักงาน Work from Home ตั้งแต่ 7-30 เม.ย.64

วันนี้ (7 เม.ย.64) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของธนาคารฯ (สายงานตลาดการเงิน กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking) ปฏิบัติงานที่ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ โดยในวันนี้ (7 เมษายน 2564) ธนาคารได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง (big cleaning) ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ทั้งอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิดนั้น จะกักตนเองอยู่ที่บ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน โดยธนาคารฯ จะได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบแล้ว

ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ


ธนาคารไทยพาณิชย์ พบพนง.สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง