ชลบุรี ประกาศใครไปสถาน 9 แห่ง กักตัว-ตรวจโควิดด่วน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชลบุรี ประกาศใครไปสถาน 9 แห่ง กักตัว-ตรวจโควิดด่วน

ชลบุรี ประกาศใครไปสถาน 9 แห่ง กักตัว-ตรวจโควิดด่วน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศใครไป 9 สถานที่เสี่ยงย่านบางละมุง ศรีราชา กักตัวสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน และหากมีอาการด้านระบบทางเดินหายใจให้พบแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันนี้ (5 เม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่ม 7 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มาขอรักษาในชลบุรี 1 ราย และอีก 6 ราย พื้นที่อำเภอศรีราชา เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มก้อนชาวญี่ปุ่นที่ไปร่วมงานสังสรรค์ในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ร่วมงาน 2 ราย และเป็นผู้สัมผัส 4 ราย โดยเป็นชาวญี่ปุ่น 5 ราย ไทย 1 ราย

ทั้งนี้ ได้ค้นหาผู้สัมผัสและส่งตรวจหาเชื้อไปแล้วจำนวน 110 ราย ผลออกแล้ว 20 ราย ไม่พบเชื้อ 17 ราย พบเชื้อ 3 ราย ซึ่งรวมในประกาศวันนี้ ที่เหลือจำนวน 90 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ยอดสะสมรวมเป็น 674 ราย โดยทีมสอบสวนโรคและจะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชาวชลบุรีงดไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจจะนำกลับมาแพร่ระบาดในจังหวัดชลบุรีได้

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังได้ออกประกาศฉบับที่ 49 ระบุว่า หากประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับวันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสถานที่ทั้ง 9 แห่ง มีดังนี้

ชลบุรี ประกาศใครไปสถาน 9 แห่ง กักตัว-ตรวจโควิดด่วน

ชลบุรี ประกาศใครไปสถาน 9 แห่ง กักตัว-ตรวจโควิดด่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง