TNN online ชลบุรี ประกาศด่วน! ใครไป 7 สถานที่ สังเกตอาการโควิด แยกกักตัว 14 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชลบุรี ประกาศด่วน! ใครไป 7 สถานที่ สังเกตอาการโควิด แยกกักตัว 14 วัน

ชลบุรี ประกาศด่วน! ใครไป 7 สถานที่ สังเกตอาการโควิด แยกกักตัว 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยัง 7 สถานที่ ในวันเวลาที่ระบุ ให้สังเกตอาการเสี่ยงโควิดภายใน 14 วันนับแต่วันที่ไป

วันนี้ (29 ธ.ค.63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระบุว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่จากจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังหลายจังหวัด และมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังวัน และสถานที่ ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 10.30 น.

2. ตลาดสหชัย หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น.

3. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563เวลา 07.00 – 10.00 น.

4. รถตู้โดยสารสายน้ำเงิน-ส้ม จากอำเภอสัตหีบไปจังหวัดระยอง ไม่ทราบเลขทะเบียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ประมาณเวลา 09.00 – 10.00 น.

5. รถตู้โดยสารสายน้ำเงิน-ส้ม จากจังหวัดระยองไปอำเภอสัตหีบ ไม่ทราบเลขทะเบียน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประมาณเวลา 08.00 – 09.00 น.

6. ศาลเจ้านาจา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563

7. ร้านอาหารเอ็มเค สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น.

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ชลบุรี ประกาศด่วน! ใครไป 7 สถานที่ สังเกตอาการโควิด แยกกักตัว 14 วัน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง