18
shared

ชลบุรี ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงไม่มีกำหนด สกัดโควิดระบาด

29 ธันวาคม 2563 12:45 2764
ชลบุรี ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงไม่มีกำหนด สกัดโควิดระบาด

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ประกาศปิด "สนามมวย-สนามชนไก่" ทุกแห่งอย่างไม่มีกำหนด ให้ "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ" งดเต้น-นั่งกินได้อย่างเดียว ปิดไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้ (29 ธ.ค.63) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 34/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้   

(1) ให้ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง ตลอดจนสถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่หรือกระทำการอื่นใดในสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันและตรวจสอบในพื้นที่ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันอื่นใดรวมถึงการรวมตัวกัน 

(2 ) สถานบริการหรือคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นั่งรับประทานอาหารได้อย่างเดียว งดเต้นและถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งให้เปิดบริการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 24:00 น ของทุกวัน 

(3) ให้อำเภอ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดในพื้นที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีโดยด่วน เพื่อพิจารณาออกคำสั่งต่อไป 

(4) หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมยื่นเหตุผลความจำเป็นแผนการจัดกิจกรรม จำนวนคน สถานที่จัดกิจกรรมว่าเป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ เพื่อให้อำเภอในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาก่อนอนุญาตจัดกิจกรรมขึ้น หากพบว่าการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุม ตามที่ทางราชการกำหนดและมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมในทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE