TNN online ชลบุรีประกาศ! ใครไป 12 สถานที่ ให้สังเกตอาการด่วน!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ชลบุรีประกาศ! ใครไป 12 สถานที่ ให้สังเกตอาการด่วน!

ชลบุรีประกาศ! ใครไป 12 สถานที่ ให้สังเกตอาการด่วน!

ชลบุรี ออกประกาศล่าสุด ใครไป 12 สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ให้แยกตัว-สังเกตอาการ

วันนี้( 2 ม.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเรื่่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19

ตามที่ ได้มีสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ จากจังหวัดสมุทรสาครไปยังหลายจังหวัด และมีการแพรระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชบุรี ขอประกาศให้ทราบว่าประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ชลบุรีประกาศ! ใครไป 12 สถานที่ ให้สังเกตอาการด่วน!

ชลบุรีประกาศ! ใครไป 12 สถานที่ ให้สังเกตอาการด่วน!

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง