TNN ม.หอการค้าไทยพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรก

TNN

เกาะติด COVID-19

ม.หอการค้าไทยพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรก

ม.หอการค้าไทยพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรก ขณะนี้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

วันนี้ (26มี.ค.63) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกประกาศ พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นรายแรก 

เนื่องจากวันที่ 25 มีนาคม 2563 มหาวิหยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรายงานว่า มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย จำนวน 1 คน ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าว ได้อยู่ในการดูแลของกรมควบคุมโรค เพื่อยืนยันผลการตรวจและทำการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป

บุคลากรคนดังกล่าว ได้เข้ามายังมหาวิทยาลัยหอการคำไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มืนาคม 2563 ดังนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อ โดยมีการเก็บข้อมูลสถานที่ที่ไป กิจกรรมที่ทำ รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด ในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการอีกทั้งได้แจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าว สังเกตอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์แล้ว

ด้านการทำความสะอาดสถานที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด และจะทำความสะอาดทั่วพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซ้ำอีกครั้ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเฝ้าติดตามอาการของบุคลากรคนดังกล่าว รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง ในช่วง 14 วันนับจากนี้ และจะแจ้งความคืบหนำให้ทราบเป็นระยะ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ