TNN online 1 เม.ย. 2565 โซนเอเชียเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เช็กรายละเอียด-เงื่อนไขได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

1 เม.ย. 2565 โซนเอเชียเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เช็กรายละเอียด-เงื่อนไขได้ที่นี่

1 เม.ย. 2565 โซนเอเชียเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เช็กรายละเอียด-เงื่อนไขได้ที่นี่

ดีเดย์ 1 เม.ย. โซนเอเชียเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว เช็กรายละเอียด-เงื่อนไขได้เลยที่

จากกรณีหลายประเทศเริ่มดำเนินนโยบายการอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไดรับวัคซีนครบโดสแล้ว เรามาดูกันว่าตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 มีประเทศไหนเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว และ มีรายละเอียด ข้อปฏิบัติ อย่างไรบ้าง 

1.สิงคโปร์ 

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ สิงคโปร์จะอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องการยกเลิกข้อกำหนดการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางด้วยวิธีสวอป

ข้อกำหนดการเดินทาง 

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป สิงคโปร์จะใช้มาตรการแยกระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสต้องทำอย่างไร

- นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทุกไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศหรือการกักตัว เพียงแสดงผลการตรวจก่อนออกเดินทางที่เป็นลบ ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ทางบกไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ของท่าน

- 3 วันก่อนออกเดินทางส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ (SG Arrival Card) พร้อมกับคำแถลงสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-health declaration)  ผ่านระบบบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานและด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration & Checkpoints Authority: ICA) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- 2 วันก่อนออกเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและทางทะเล ตรวจหาเชื้อโควิด-19  ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล

- ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19  สามารถใช้ https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VCPในการยื่นใบรับรองแพทย์หลังจากหายป่วยโควิดก่อนออกเดินทางเพื่อได้รับการยกเว้นจากการตรวจต่าง ๆ

ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องทำอย่างไร

** ขณะนี้ ผู้เดินทางระยะสั้นที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดสยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติอื่น ๆ**

สิ่งที่ผู้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องเตรียมตัว

  • - ขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศ: ส่งเอกสารการขออนุมัติที่นี่
  • - วันก่อนออกเดินทาง: ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล
  • - เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์: เข้ารับการกักตัว 7 วัน (Stay-Home Notice: SHN) ณ ที่พักที่ท่านจองล่วงหน้าไว้
  • - หลังครบกำหนดกักตัว: ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
  • **ข้อมูลจาก : https://www.visitsingapore.com/**

  • 2.เกาหลีใต้

เกาหลีใต้เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 เม.ย.นี้  โดยจะมีการยกเว้นการกักตัว สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 หรือได้รับ 2 โดส (1 โดสของ Janssen) อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง หรือไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนจากประเทศปากีสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน และเมียนมาร์ ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

ผู้มาเยือนจากต่างประเทศทุกคน ต้องป้อนข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเองลงใน Q-CODE ก่อนเดินทางมาถึงเกาหลี และต้องสแกน QR Code ที่ให้ไว้ตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง 

Q-CODE จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล (หมายเลขหนังสือเดินทาง) ข้อมูลการเข้าประเทศ (ประเทศต้นทาง/ สายการบิน/ ที่อยู่ในประเทศเกาหลี/ หมายเลขโทรศัพท์) และสุดท้ายข้อมูลการบันทึกการฉีดวัคซีน  

ลิงค์สำหรับขอรับ Q-CODE: cov19ent.kdca.go.kr 

**ข้อมูลจาก : www.kto.or.th**

3.ประเทศมาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ชาวต่างชาติที่รับวัคซีนครบโดสและมีหนังสือเดินทางครบถ้วนและถูกต้องสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัว โดย มาเลเซียขอให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสถานะโควิด-19 ชื่อ MySejahtera (มายเซจาห์เตรา)ไว้บนเครื่องสมาร์ทโฟน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในแอปฯนี้ก่อนเดินทางเข้ามายังมาเลเซีย

ส่วนข้อกำหนดอื่นๆเช่น นักเดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจโรคแบบ RT-PCR สองวันก่อนเดินทาง และตรวจโรคแบบ RTK-Ag ภายใน 24 ชั่วโมงหลังมาถึงมาเลเซีย

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MySejahtera

2. กรอกแบบฟอร์ม “Pre-departure” ใน MySejahtera ตรงไอคอนที่ระบุว่า “Traveller”

3. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่ว่าจะได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3  ฉีดครบโดส หรือยังไม่ครบโดสก็ตาม จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK จากสถานพยาบาล ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)

4. ซื้อประกันโควิด-19 และประกันการเดินทาง ที่มีเบี้ยประกันครอบคลุมอย่างต่ำ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,650,000 บาท) (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ AirAsia Malaysia)

เมื่อถึงมาเลเซียแล้วต้องทำอย่างไร

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง 

2. ทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK (รอยืนยันค่าตรวจ) ที่สนามบิน

3. เมื่อผลตรวจเป็นลบ ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว หรือฉีดครบโดสแล้ว หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัว

**สำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบโดส จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 5 วัน (ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวเอง) ก่อนจะสามารถเดินทางภายในมาเลเซียต่อไป**

4.ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมาผ่านโครงการ VTL หรือ Vaccinated travel lane โดยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามกำหนด โดยเข็มล่าสุดต้องไม่เกิน 6 เดือร หรือ 180 วัน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมตัวมีดังต่อไปนี้ 

1. วัคซีนพาสปอตสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ International COVID-19 Vaccination Certificate

**ผู้ที่สามารถเข้ายังประเทศเวียดนามได้ จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางโครงการ VTL ยอมรับ ตามเงื่อนไขการได้รับวัคซีน จำนวนการได้รับวัคซีน และข้อกำหนดอื่นๆ**

2. ผลการทดสอบ RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) หรือ ATK Antigen Rapid Test ที่เป็นลบ

3. ประกันโควิด 19 ที่ครอบคลุมระหว่างการเดินทาง

4. วีซ่าที่ถูกประเภทสำหรับการเดินทางเข้ายังประเทศเวียดนาม สำหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น

5. บาหลี อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซีย ดำเนินนโยบายยกเลิกการกักตัวนักเดินทางต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดบาหลีทางเครื่องบินหรือทางเรือ และจะออก Visa On Arrival หรือการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นักเดินทางต่างชาติจาก 23 ประเทศ รวมถึงนักเดินทางชาวไทย 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบโดสและทำการทดสอบ PCR ก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึง และ ในวันที่ 3 ของการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปเยือนในจังหวัดอื่นๆได้เมื่อครบ 4 วันที่บาหลี

สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวก่อนเข้าบาหลี

1. หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส/วัคซีนเข็มกระตุ้น

2. มีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR เป็นลบก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง

3. เอกสารการจองโรงแรมและชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 4 วันในจังหวัดบาหลี

4. รับการตรวจโควิด-19 แบบ PCR เมื่อเดินทางถึงจังหวัดบาหลี หากมีผลตรวจเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วบาหลีตามปกติ แต่หากมีผลตรวจเป็นบวก จะต้องแยกกักตัวในโรงแรมตามที่ทางการบาหลีกำหนด

**ข้อมูลจาก: https://www.welcomebacktobali.com/blog/**

ภาพจาก :  AFP

ข่าวแนะนำ