รีบเช็กเลย!www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบเงิน 5,000 บาท โอนวันนี้อีกงวด

TNN ONLINE

WEALTH

รีบเช็กเลย!www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบเงิน 5,000 บาท โอนวันนี้อีกงวด

รีบเช็กเลย!www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบเงิน 5,000 บาท โอนวันนี้อีกงวด

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตร ได้รับเงิน 5,000 บาท ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ต่อเนื่อง ล่าสุด ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 4.7 ล้านราย

วันนี้ ( 27 พ.ค.63) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (26 พ.ค. 2563) แล้ว 4.7 ล้านราย รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท จากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการตรวจสอบมีอยู่กว่า 6.7 ล้านราย

ส่วนรายชื่อเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 2 ล้านราย จะเร่งโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 พ.ค. นี้ รวมถึงเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างเร่งสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซึ่งจะส่งรายชื่อมาให้ ธ.ก.ส. ปลายสัปดาห์นี้ และจะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในเดือนนี้

สำหรับเกษตรกรที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ยังไม่มาแจ้งบัญชีเงินฝาก ให้มาเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตร.com เพื่อแจ้งบัญชีธนาคารอื่น หรือแจ้งบัญชีพร้อมเพย์ จากนั้น ธ.ก.ส.จะเร่งโอนเงินให้โดยเร็วที่สุด

ขณะที่ กรณีเกษตรกรที่ตกหล่น ไม่แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา เกือบ 4 แสนราย ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรรีบเข้ามาแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับเงินโอนได้ภายในพฤษภาคมนี้ โดยสามารถแจ้งเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ดังนั้น ข้าราชการกลุ่มดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกรมบัญชีกลาง พิจารณาดำเนินการหักเงินค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไป

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตรของเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆรัฐ แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด

  • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย ( วันที่ 21 พ.ค. 63)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วบัดนี้ ถึง 29 พ.ค.63

ซึ่ง เกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 2 คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพ.ค. 63 กรณีการอุทธรณ์ให้เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค.63

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกระทรวงเกษตรแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th ได้ตลอด 24 ชม.

ข่าวแนะนำ