1042
shared

เช็คสถานะเกษตรกร ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 ผ่าน http://farmer.doae.go.th

17 เมษายน 2563 20:02 141452
เช็คสถานะเกษตรกร ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 ผ่าน http://farmer.doae.go.th

เช็คสถานะเกษตรกร ก่อนลงทะเบียน ผ่าน http://farmer.doae.go.th รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ตรวจสอบสถานะ http://farmer.doae.go.th     หลังจากที่กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน(ครัวเรือนละ 1 ราย)  แต่จ่ายครั้งเดียว โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

โดยการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5 พันบาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป 3 เดือนก่อนจะขยายออกไปภายหลัง 

สำหรับท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเกษตรกรหรือไม่นั้น สามารถเข้าไป  ตรวจสอบสถานะ http://farmer.doae.go.th  และกรอกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของท่าน    
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


-  เช็คสิทธิด่วน! www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทยอยแจ้งผลรับเงินเยียวยา รอบ 2

ผู้ประกันตนเฮ! เริ่มโอนคืนเงินประกันสังคมเยียวยาจากพิษโควิด

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ย้ำอีกรอบ เช็คชื่อเว็บตามนี้!

คลังพร้อมเปิดอุทธรณ์คนไม่ได้เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บ.

เผย 2 กลุ่มอาชีพที่ได้ลุ้นรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ล็อต 2

กรุงไทย ตอบปัญหา "เราไม่ทิ้งกัน" ขึ้นสถานะ "ส่งข้อมูลเพิ่ม" ต้องทำอย่างไร?

แก้ได้แล้ว! ชื่อบัญชีไม่ตรงชื่อผู้ลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" ระบบเปิดให้แก้ไขได้

5 เทคนิคลงทะเบียน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com" เสร็จไวได้เงินก่อนเว็บล่ม!

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand