TNN online วันนี้วันอะไร วันเหมายัน ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันเหมายัน ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันเหมายัน ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม

วันเหมายัน ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี

รู้หรือไม่ โลกของเรามีวันที่กลางคืนยาวที่สุด ทุกวันที่ 21 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเหมายัน (Winter Solstice) ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวที่สุดในรอบปี เนื่องจากเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด


สำหรับ วันเหมายัน คนไทยนิยมเรียกว่า ตะวันอ้อมข้าว สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ ซึ่งนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว


ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง