TNN online วันนี้วันอะไร วันผู้อาวุโส ตรงกับวันที่ 28 เมษายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันผู้อาวุโส ตรงกับวันที่ 28 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันผู้อาวุโส ตรงกับวันที่ 28 เมษายน

วันผู้อาวุโส ตรงกับวันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของชาวญี่ปุ่นที่ต้องการตระหนักให้ผู้คนแสดงความนับถือและเคารพผู้อาวุโส หรือรุ่นพี่ให้มากขึ้น

วันนี้วันอะไร วันผู้อาวุโส ตรงกับวันที่ 28 เมษายน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 28 เมษายนเป็น วันผู้อาวุโส ซึ่งเกิดขึ้นจากการเล่นคำของภาษาญี่ปุ่น โดย シ(4)ニ(2)ヤ(8)  = senior ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการตระหนักให้ผู้คนแสดงความนับถือและเคารพผู้อาวุโส หรือรุ่นพี่ให้มากขึ้น


ที่มาข้อมูล : www.marumura.com

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง