TNN online วันนี้วันอะไร วันความดันโลหิตสูงโลก ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันความดันโลหิตสูงโลก ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันความดันโลหิตสูงโลก ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม

วันความดันโลหิตสูงโลก ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายของโรคความดันโลหิตสูง

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 17 พฤษภาคมเป็น “วันความดันโลหิตสูงโลก” (World Hypertension Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาพันธ์กรมความดันโลหิตสูงโลก (WHL) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงความอันตราย และเตรียมตัวป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ


ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยได้รับการขนานนามโรคความดันโลหิตสูงว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” (Silience Killer) เพราะเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำลายสุขภาพร่างกายของมนุษย์ และทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   และเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งทั่วโลกพบเสียชีวิตมากกว่า 7 ล้านคน ในขณะที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีผู้ป่วยเพิ่มจาก 3.9 ล้านคน เป็น 5.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีจำนวนการเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามความเสื่อมถอยของหลอดเลือดจากอายุที่มากขึ้น 


โรคความดันโลหิตสูงเป็นยังไง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นสภาวะผิดปกติที่บุคคลมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าระดับปกติของคนส่วนใหญ่ และถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องควบคุม เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่สภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแตกได้  นอกจากนี้ ความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น โรคหัวใจวาย,โรคอัมพาต,โรคสมองเสื่อมหรือโรคไตวายเรื้อรัง


เมื่อไหร่ถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูง

การวัดความดันโลหิตสูง ค่าความดันที่วัดได้จะออกมา 2 ค่า คือ ค่าความดันตัวบนและค่าความดันตัวล่าง 

ค่าความดันตัวบน คือ ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว มากกว่าหรือเท่ากับ 140 (mm/Hg) ขึ้นไป

ค่าความดันตัวล่าง คือ ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว มากกว่าหรือเท่ากับ 90 (mm/Hg) ขึ้นไป

โดยตัวเลขทั้งสองค่าจะรายงานเป็นมิลลิเมตรปรอท (mm/Hg) ซึ่งระดับความดันทั้ง 2 ค่า ยิ่งสูงมากก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้มากขึ้นตามลำดับ


ค่าความดันโลหิตที่ควรระวัง เป็นอย่างไร

สูงเล็กน้อย - 140 - 159 (mm/Hg) / 90 - 99 (mm/Hg) 

สูงปานกลาง - 160 - 179 (mm/Hg) / 100 - 109 (mm/Hg)

สูงมาก - มากกว่า 180 (mm/Hg) / มากกว่า 110 (mm/Hg)


อาการของโรคความดันโลหิตสูง เป็นอย่างไร

- ปวดศีรษะ

- มึนงงศีรษะ

- คลื่นไส้, อาเจียน

- เหนื่อยง่าย

- หน้ามืดเป็นลม


สาเหตุของความดันโลหิตสูง คืออะไร

สาเหตุของความดันโลหิตสูงมักเกิดจากการไม่ทราบสาเหตุ พบได้บ่อยในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง อายุมาก ขณะที่กลุ่มที่ทราบสาเหตุพบได้น้อย ซึ่งเกิดได้ในผู้ป่วยที่มีโรคอยู่แล้ว เช่น โรคไต,หลอดเลือดที่ไตตีบบครรภ์เป็นพิษ,เนื้องอกบางชนิด และโรคทางต่อมหมวกไตยาบางอย่าง 


คำแนะนำในการป้องกันและลดความดันโลหิตสูง

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่สุขภาพ

- ลด ละ เลิก เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอออล์ ไม่สูบบุหรี่

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เน้นการพักผ่อนให้เพียงพอ

- ลดปริมาณเกลือแกงหรือโซเดียมในอาหาร 


วันนี้วันอะไร วันความดันโลหิตสูงโลก ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม


ที่มาข้อมูล : vichaivej-nongkhaem.com / www.nonthavej.co.th

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง