TNN วันนี้วันอะไร 6 ธันวาคม ตรงกับ “วันริบบิ้นขาว”

TNN

สังคม

วันนี้วันอะไร 6 ธันวาคม ตรงกับ “วันริบบิ้นขาว”

วันนี้วันอะไร 6 ธันวาคม ตรงกับ “วันริบบิ้นขาว”

รู้หรือไม่ว่าวันนี้ หรือวันที่ 6 ธันวาคม ตรงกับ “วันริบบิ้นขาว”!

ริบบิ้นขาวมีความหมายมากกว่าที่คุณคิด ทุกวันที่ 6 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันริบบิ้นขาว (White Ribbon Day) หรือที่รู้จักกันในชื่อ วันชาติแห่งการรำลึกและยุติความรุนแรงต่อสตรี (National Day of Remembrance and Action on Violence against Women) ซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศแคนาดา โดยเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2534 เพื่อเป็นการรำลังถึงเหตุฆาตกรรมที่วิทยาลัยสารพัดช่าง ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2532 ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 14 รายและเป็นเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ยุติลงคนร้ายได้ออกมาประกาศตัวว่าต่อต้านสิทธิสตรี

นอกจากนี้ริบบิ้นขาวยัง เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ และยังถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เชิงการเมืองในด้านของสันติภาพอีกด้วย


ที่มาข้อมูล : thaiquote

ที่มาภาพ :Freepik/kstudio

ข่าวแนะนำ