TNN "จักรวาลนฤมิต" คำภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติ จาก Metaverse

TNN

สังคม

"จักรวาลนฤมิต" คำภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติ จาก Metaverse

จักรวาลนฤมิต คำภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติ จาก Metaverse

ราชบัณฑิตยสภา มีมติบัญญัติคำ Metaverse เป็นภาษาไทย จักรวาลนฤมิต เขียนทับศัพท์ เมตาเวิร์ส

วันนี้ (3ธ.ค.64) ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก Warat Karuchit ว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้มีมติบัญญัติคำ “Metaverse” เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” โดยเขียนทับศัพท์ได้ว่า “เมตาเวิร์ส”

ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (28 ตุลาคม 64) ตามเวลาสหรัฐฯ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” CEO ของ Facebook ได้ประกาศว่า บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Meta” (เมตา) พร้อมโลโก้ใหม่ ลักษณะคล้ายสัญลักษณ์อินฟินิตี้ สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตที่เน้นสร้าง “Metaverse” (เมตาเวิร์ส) หรือ “โลกเสมือนจริง” (Virtual Reality-VR) โดย “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” คาดว่า จะมีคนใช้งาน “Metaverse” 1,000 ล้านคนภายใน 10 ปีข้างหน้า 

Metaverse (เมต้าเวิร์ส) คืออะไร 

คอนเซ็ปต์ Metaverse ของ Meta เป็นเหมือนกับ “โลกเสมือนจริง” ที่ทุกคนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมในโลกนั้นได้ โดยการเข้าสู่โลก Metaverse ก็จะต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมที่สามารถทำได้ก็เช่น การดูหนัง ทำงาน ประชุม ไปคอนเสิร์ต การเดินทางไปที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งลองเสื้อผ้า โดยที่เราไม่ต้องไปยังสถานที่นั้น จะไปเจอใครก็ทำได้หมดไม่จำกัดสถานที่ แม้ตัวเราจริง ๆ จะนั่งอยู่ที่บ้านก็ตามจักรวาลนฤมิต คำภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติ จาก Metaverseข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก วรัชญ์ ครุจิต / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ